GüncelManşet

İSİG Meclisi OHAL raporunu açıkladı

H. Merkezi: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, OHAL altında geçen 1 yılda yaşanan iş cinayetlerini raporlaştırdı. Rapora göre bir yılda bin 963 işçi yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitiren ve OHAL’de hakları ve özgürlükleri için mücadele eden işçilere ithaf edilen raporda, iş güvenliğinin alarm verdiği belirtilerek Temmuz 2016-Temmuz 2017 döneminde bin 963 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

2013 yılında uygulanmaya başlanan 6331 Sayılı İSG Yasası devlet görevlileri tarafından öyle bir müjdelenmişti ki artık işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları çözülecek, iş cinayetleri hızla azalacaktı. Bunun aksine iş cinayetleri hızla artmış ve Soma’da, Ermenek’te, Torunlar’da, Şirvan’da toplu iş cinayetleri yaşandı.

Özellikle 2016 yılı Şubat ayı ile başlayan ve OHAL sonrası devam eden süreçte iş cinayetlerinde büyük bir artış meydana geldi. Tespit edilebilen iş cinayeti sayısı 2000’e ulaştı. OHAL sonrası toplu iş cinayetlerinden ziyade tek tek gerçekleşen iş cinayetleri çoğaldı ve seri ve sürekli bir biçim aldı. Bu durum işçilerin ülkemizde ve işyerlerinde söz ve karar süreçlerindeki dışlanmasının pekiştiğini de ifade ediyor.

 

Çocuk işçi ölümlerinde artış

OHAL döneminde çocuk işçi ölümlerinde de artışın olduğunun ifade edildiği raporda, çocuklara dair politikada hiçbir düzelmenin olmadığı belirtildi. 28-50 yaş grubundaki işçi ölümlerinde de artışın yaşandığının belirtildiği raporda şu ifadeler yer aldı:

Daha evvelki çeşitli raporlarımızda belirtmiştik. 28-50 yaş grubu örgütlülük, haklarını koruma gibi pratiklere daha aşina. Bu yaş grubundaki iş cinayetlerinin oransal artışı OHAL’in işçi sınıfının ana gövdesine dönük uygulamaların arttığının bir göstergesidir. Yani daha örgütlü, kendini koruyabilen işçi sınıfına dönük doğrudan bir saldırı gerçekleşti OHAL döneminde.

 

OHAL’de 5 grev yasaklandı

OHAL sonrası 5 grevin “milli güvenlik” ve “sağlık” gerekçeleri ile yasaklandığının altının çizildiği raporda konuyla ilgili şunlar belirtildi:

Ancak yasaklanan sadece grev değil sendikal örgütlenme özgürlüğüdür. Oysa iş cinayetleri sadece işçilerin söz ve karar haklarının sağlanması ile azalabilir. İşçilerin örgütlenmesi zaten Türkiye’de birçok şekilde engellenmeye çalışılırken bu durum OHAL’le birlikte iyice keyfileşti. Yani devletin tepesinin, AKP sözcülerinin ifade ettiği ‘halka ve işçilere OHAL yok’ söylemi sadece sözde kaldı. OHAL koşulları patronlar lehine ve işçiler aleyhine devam eden, bizim alanımızdan bakınca da iş cinayetleri rejimini kurumsallaştıran bir saldırı süreci olarak devam ediyor.

 

Raporda iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şu şekilde verildi:

Temmuz (2016) ayının son 10 gününde en az 63 işçi, Ağustos ayında en az 206 işçi, Eylül ayında en az 150 işçi, Ekim ayında en az 169 işçi, Kasım ayında en az 196 işçi, Aralık ayında en az 141 işçi, Ocak ayında en az 161 işçi, Şubat ayında en az 133 işçi, Mart ayında en az 152 işçi, Nisan ayında en az 151 işçi, Mayıs ayında en az 146 işçi, Haziran ayında en az 165 işçi, Temmuz (2017) ayının ilk yirmi gününde ise en az 130 işçi yaşamını yitirdi.

 

OHAL’li bir yılda iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı ise şu şekilde verildi:

İnşaat, Yol işkolunda 449 işçi; tarım, orman işkolunda 360 işçi; taşımacılık işkolunda 287 işçi; ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 126 işçi; metal işkolunda 105 işçi; belediye, genel işler işkolunda 96 işçi; madencilik işkolunda 86 işçi; savunma, güvenlik işkolunda 71 işçi; konaklama, eğlence işkolunda 59 işçi; enerji işkolunda 48 işçi; gıda, şeker işkolunda 36 işçi; sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 36 işçi; petro-kimya lastik işkolunda 35 işçi; tekstil, deri işkolunda 34 işçi; çimento, toprak, cam işkolunda 30 işçi; ağaç, kağıt işkolunda 27 işçi; gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 23 işçi; basın, gazetecilik işkolunda 4 işçi; iletişim işkolunda 4 işçi; banka, finans ve sigorta işkolunda 1 işçi; çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 46 işçi yaşamını yitirdi.

İş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı ise şöyle:

14 yaş ve altı 15 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 36 çocuk-genç işçi, 18-27 yaş arası 278 işçi, 28-50 yaş arası 1032 işçi, 51-64 yaş arası 350 işçi, 65 yaş ve üstünde 81 işçi, yaşını bilmediğimiz 171 işçi yaşamını yitirdi.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu